O Augustowie

Augustów to miasto bogate w historię, zabytki, atrakcje, a także niezwykłe widoki. Znajduje się ono nad rzeką Nettą i zajmuje zachodnią część Równiny Augustowskiej, a dookoła niego rozciąga się Puszcza Augustowska. Administracyjnie należy do województwa podlaskiego oraz terenów Suwalszczyzny. Augustów położony jest blisko granic z Litwą, Białorusią i Rosją.

Według legendy miasto miało zostać założone przez króla Zygmunta II Augusta, jako pamiątka jego pierwszego spotkania z żoną – Barbarą Radziwiłłówną. Od 1550 roku rozpoczęto planowanie rozbudowania tegoż miejsca, a prawa miejskie Augustów otrzymał w roku 1557. Jednak historia miasta sięga znacznie dalej.

Do końca XIII wieku tereny te zamieszkiwało plemię Jaćwingów, które w roku 1283 zostało pokonane przez zakon krzyżacki. Klęska Jaćwingów spowodowała, że aż do 1422 roku tereny dzisiejszego Augustowa pozostawały niezamieszkane i były obiektem sporów między Krzyżakami a Litwinami. Dopiero pakt zawarty w 1422 między zakonem krzyżackim, Królestwem Polski i Wielkim Księstwem Litewskim sprawił, że zaczęto na nowo się tu osiedlać. Kluczowym wydarzeniem dla rozwoju miasta okazała się stworzona w 1526 roku przez Jana Radziwiłła karczma, która znajdowała się na skrzyżowaniu istotnych szlaków handlowych.

Prężny rozwój Augustowa przerywały wojny i konflikty – potop szwedzki, trzecia wojna północna, powstania, I i II wojna światowa. W ich wyniku miasto zmieniało swoich zarządców oraz ulegało znacznym zniszczeniom. Po ustabilizowaniu się sytuacji politycznej związanej z zakończeniem II wojny światowej rozpoczęto działania, które miały na celu odbudowę Augustowa. Od połowy XX wieku stał się on popularną miejscowością turystyczną, a w 1993 roku uzyskał status uzdrowiska ze względu na swoje bogate złoża borowiny i źródła wód mineralnych.