Kaplica Klęczącego Pana Jezusa

Początkowo kościół był drewnianą kaplicą, którą zbudowano w latach 30. XIX wieku. Została ona zniszczona podczas II wojny światowej, a w jej miejscu zbudowano murowaną świątynię, która powstawała w latach 1950-1954. Jest o miejsce otaczane wielkim kultem ze względu na związaną z nim legendą. Według miejscowych podań, podczas epidemii dżumy w 1710 roku, w przydrożnej budce z figurką Klęczącego Pana Jezusa, przejezdnemu miał się ukazać Jezus Chrystus. Aby uczcić to wydarzenie zbudowano drewnianą kaplicę. Od tego czasu przybywa tu wielu wiernych z okolicznych miejscowości oraz z całej Polski.