Niezbędnik turysty

Poniżej przedstawiamy listę adresów oraz numerów telefonów do najważniejszych placówek w Augustowie, świadczących m.in. usługi zdrowotne czy bankowe.

Bezpieczeństwo

Policja - Komenda Powiatowa Policji, ul. Brzostowskiego 6, tel. 87 643 93 33 lub 997

Pogotowie Wodne – Augustowskie WOPR, ul. Sucharskiego 15, tel. 87 643 06 84

Straż Graniczna - Placówka Straży Granicznej w Augustowie, ul. Modrzewiowa 1, tel. 87 64 44 000

Nr alarmowy z telefonu komórkowego: 112

Zdrowie

Pogotowie - ZPD Augustów, ul. Obrońców Westerplatte 8, tel. 87 643 59 14

Szpital - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, tel. 87 644 42 84 lub 999

Banki i bankomaty

Banki:

Bank Spółdzielczy w Augustowie, ul. 3 Maja 13, 87 643 30 29, czynny 7:45-17:00

Bank BPH, ul. Rynek Zygmunta Augusta 30, tel. 87 643 34 06

PKO Bank Polski, ul. Chreptowicza 1, 87 643 81 61

Bankomaty:

Euronet, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27

PKO BP, ul. Rynek Zygmunta Augusta 19

Pekao SA, ul. Wybickiego 1

BZ WBK, ul. Żabia 9

Urzędy Pocztowe

Filia Urzędu Pocztowego, ul. Komunalna 2, tel. 87 643 04 04

Urząd Pocztowy nr 1, Rynek Zygmunta Augusta 3, tel. 87 643 67 85

Urząd Pocztowy nr 4, ul Partyzantów 42, tel. 87 643 24 49

Urząd Pocztowy nr 5, ul. Hoża 2B, tel. 87 643 51 24