Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Augustowie

Na cmentarzu spoczywają polegli podczas II wojny światowej żołnierze Armii Czerwonej. Został otwarty w roku 1948. W hołdzie dla poległych żołnierzy mieszkańcy Augustowa w latach 50. w centralnej części cmentarza umieścili betonowy obelisk z pięcioramienną gwiazdą.