Kaplica grobowa rodziny Truszkowskich w Augustowie

To drewniana kaplica o konstrukcji zrębowej, która znajduje się na cmentarzu parafialnym w Augustowie. Zbudowana w 1832 roku przez Jana Nepomucena Truszkowskiego. W kaplicy znajduje się barokowy ołtarz. Wpisana do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Do dziś w kaplicy odbywają się nabożeństwa.