Jezioro Studzieniczne

Jezioro Studzieniczne to jeden z najbardziej malowniczych akwenów znajdujących się w Augustowie i okolicy. Jezioro ma powierzchnię 250 ha, jego średnia głębokość wynosi 8,7 metra, zaś maksymalna ponad 30 metrów. Jest to ciekawy obszar pod względem ukształtowania terenu, ponieważ aż 70% powierzchni brzegowej (mającej 12 tys. metrów) porasta las, ale nie brakuje również obszarów podmokłych. Na jego terenie znajdują trzy wyspy: Janowy Grąd, Lipówek oraz Brzozowy Grąd. W latach 60. XX wieku na Brzozowym Grądzie utworzono rezerwat przyrody, w którym rośnie rzadko już spotykany obuwik pospolity.

W wodach jeziora można spotkać takie gatunki ryb jak sielawa czy szczupak. Studzieniczne łączy się od zachodu z Jeziorem Augustowskim oraz od wschodu z Kanałem Augustowskim. W jego pobliżu znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu "Puszcza i Jeziora Augustowskie".

Według legendy, nazwa jeziora związana jest ze znajdującą się tam studnią, której woda miała uzdrawiać choroby oczu.