Dolina Rospudy

Od 1991 roku jest to obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 25 250 ha. Dolina położona jest w północnej części Pojezierza Zachodniosuwalskiego i w południowej części Równiny Augustowskiej. Obejmuje ona tereny Puszczy Augustowskiej oraz miejsca, przez które przepływa rzeka Rospuda. Plany podjęcia działań mających na celu ochronę terenów Doliny rozpoczęto w 1988, ponieważ rok wcześniej odkryto tu jedyne w Polsce miejsce występowania miodokwiatu krzyżowego. W Dolinie Rospudy żyje wiele niespotykanych gdziekolwiek indziej gatunków roślin i zwierząt. Większość z nich jest podjęta ścisłą ochroną. Z flory chronione są m.in. storczyki, rosiczka długolistna, skalnica torfiskowa, żłobik koralowy. Zaś ze świata fauny - ważki (zalotka większa, trzepla zielona), iglica mała, ryby (różanka, piskorz), płazy (traszka grzebianiasta, żaba jeziorkowa), ptaki (głuszec, kropatka, żuraw, orły). Na terenie Rospudy można spotkać również wilki, jelenie, bobry czy wydry. Obecnie tereny Doliny można zwiedzać podczas wycieczek rowerowych oraz rejsów katamaranem i spływów kajakowych.