Molenna w Gabowych Grądach

Jest to powstały w 1948 roku dom modlitwy staroobrzędowców położony we wsi Gabowe Grądy, uznawanej za jedną z najbardziej starowierskich w Polsce. Świątynia skierowana jest na wschód i zbudowana z drewna, zaś jej fundamenty są betonowe. Molenna posiada blaszany dwuspadowy dach, oszalowane ściany oraz ozdobne obramowanie okien. W jej wnętrzu znajduje się kliros, czyli podwyższone miejsce z balustradą dla osoby prowadzącej nabożeństwo, a na ścianach wschodnich – ikony. Nad klirosem umieszczono deskowy strop, zaś nad częścią dla wiernych – deskowy strop w kształcie kolebki. Do molenny dobudowano dzwonnicę z trzema kondygnacjami zwężającymi się ku górze. Na zwieńczeniu znajduje się kopuła z kulą i krzyżem. Od 1989 roku molenna figuruje w rejestrze zabytków.