Budynek Zarządu Wodnego w Augustowie

Powstał w 1903 roku w stylu elektycznym. Początkowo mieściła się tu siedziba kierownictwa wiślano-niemeńskiej drogi wodnej. W 1939 roku budynek przeszedł we władanie NKWD, które w jego pobliżu wybudowało barak do przetrzymywania więźniów. W roku 1993 w pobliskim parku ustawiono pamiątkową tablicę upamiętniającą rozstrzelanych w 1941 roku przez NKWD więźniów. Pałacyk został wpisany do rejestru zabytków.