Schron bojowy w Augustowie

Mimo tego, że powstał w 1939 roku jako schron linii obronnej "Augustów", nie został wykorzystany podczas walk. W 1944 został wysadzony przez wojska niemieckie. Ruiny schronu znajdują przy moście na Śluzie Augustowskiej. W latach 60. na miejscu schronu postawiono pomnik z napisem "Nigdy więcej wojny", upamiętniający poległych w II wojnie światowej mieszkańców Augustowa.